Schedule for Nov. 12, 2017 - Nov. 18, 2017

Mon November 13, 2017 Class Coach RSVP WaitList
4:45 a.m. - 5:45 a.m. CrossFit Brandi Nielson N/A N/A
5:45 a.m. - 6:45 a.m. CrossFit Brandi Nielson N/A N/A
7 a.m. - 8 a.m. CrossFit Shay Stone N/A N/A
8:15 a.m. - 9:15 a.m. CrossFit Danny Brand N/A N/A
9:30 a.m. - 10:30 a.m. CrossFit Brandi Nielson N/A N/A
10:30 a.m. - 11:30 a.m. HIIT Class Brandi Nielson N/A N/A
noon - 1 p.m. CrossFit Danny Brand N/A N/A
3:30 p.m. - 4:30 p.m. CrossFit Teens Travis Stroh N/A N/A
4 p.m. - 5 p.m. KidFit Shay Stone N/A N/A
4:30 p.m. - 5:30 p.m. CrossFit Jennifer Lawrence N/A N/A
5:30 p.m. - 6:30 p.m. CrossFit Jennifer Lawrence N/A N/A
Tue November 14, 2017 Class Coach RSVP WaitList
4:45 a.m. - 5:45 a.m. CrossFit Marc Weaver N/A N/A
5:45 a.m. - 6:45 a.m. CrossFit Marc Weaver N/A N/A
7 a.m. - 8 a.m. CrossFit Brandi Nielson N/A N/A
8:15 a.m. - 9:15 a.m. CrossFit Jordan Fraughton N/A N/A
9:30 a.m. - 10:30 a.m. CrossFit Jordan Fraughton N/A N/A
10:30 a.m. - 11:30 a.m. Olympic Lifting Travis Stroh
4 of 12
noon - 1 p.m. CrossFit Jordan Fraughton N/A N/A
3:30 p.m. - 4:30 p.m. CrossFit Teens Danny Brand N/A N/A
4:30 p.m. - 5:30 p.m. CrossFit Danny Brand N/A N/A
5:30 p.m. - 6:30 p.m. CrossFit Danny Brand N/A N/A
Wed November 15, 2017 Class Coach RSVP WaitList
4:45 a.m. - 5:45 a.m. CrossFit Brandi Nielson N/A N/A
5:45 a.m. - 6:45 a.m. CrossFit Brandi Nielson N/A N/A
7 a.m. - 8 a.m. CrossFit Jennifer Lawrence N/A N/A
8:15 a.m. - 9:15 a.m. CrossFit Jennifer Lawrence N/A N/A
9:30 a.m. - 10:30 a.m. CrossFit Brandi Nielson N/A N/A
10:30 a.m. - 11:30 a.m. HIIT Class Brandi Nielson N/A N/A
noon - 1 p.m. CrossFit Brandi Nielson N/A N/A
3:30 p.m. - 4:30 p.m. CrossFit Teens Travis Stroh N/A N/A
4:30 p.m. - 5:30 p.m. CrossFit Jordan Fraughton N/A N/A
5:30 p.m. - 6:30 p.m. CrossFit Jordan Fraughton N/A N/A
7:30 p.m. - 8:30 p.m. High Fitness Rachael Gneiting N/A N/A
Thu November 16, 2017 Class Coach RSVP WaitList
4:45 a.m. - 5:45 a.m. CrossFit Brandi Nielson N/A N/A
5:45 a.m. - 6:45 a.m. CrossFit Brandi Nielson N/A N/A
7 a.m. - 8 a.m. CrossFit Jordan Fraughton N/A N/A
8:15 a.m. - 9:15 a.m. CrossFit Jordan Fraughton N/A N/A
9:30 a.m. - 10:30 a.m. CrossFit Brandi Nielson N/A N/A
10:30 a.m. - 11:30 a.m. CrossFit Brandi Nielson N/A N/A
noon - 1 p.m. CrossFit Shay Stone N/A N/A
3:30 p.m. - 4:30 p.m. CrossFit Teens Danny Brand N/A N/A
4 p.m. - 5 p.m. KidFit Shay Stone N/A N/A
4:30 p.m. - 5:30 p.m. CrossFit Danny Brand N/A N/A
5:30 p.m. - 6:30 p.m. CrossFit Danny Brand N/A N/A
Fri November 17, 2017 Class Coach RSVP WaitList
4:45 a.m. - 5:45 a.m. CrossFit Brandi Nielson N/A N/A
5:45 a.m. - 6:45 a.m. CrossFit Brandi Nielson N/A N/A
7 a.m. - 8 a.m. CrossFit Jennifer Lawrence N/A N/A
8:15 a.m. - 9:15 a.m. CrossFit Jennifer Lawrence N/A N/A
9:30 a.m. - 10:30 a.m. CrossFit Brandi Nielson N/A N/A
10:30 a.m. - 11:30 a.m. CrossFit Brandi Nielson N/A N/A
noon - 1 p.m. CrossFit Danny Brand N/A N/A
4:30 p.m. - 5:30 p.m. CrossFit Jennifer Lawrence N/A N/A
Sat November 18, 2017 Class Coach RSVP WaitList
7 a.m. - 8 a.m. Open Gym Travis Stroh
1 of 20
8 a.m. - 9 a.m. Olympic Lifting Travis Stroh
5 of 12
9 a.m. - 10 a.m. CrossFit Monika Nunez N/A N/A
10 a.m. - 11 a.m. High Fitness Rachael Gneiting N/A N/A